ข่าวกิจกรรม

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 10:59 น.
 155
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบแข่งขันตามเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศแนบ ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 ในวันเวลาทำการของสหกรณ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5351-1652-3 ต่อ 13,35,10