ข่าวกิจกรรม

สถานที่สรรหากรรมการ ประจำปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 16:40 น.
 530
     เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ หน่วยสรรหา 
     รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย