หยุดทำการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

หยุดทำการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี


หยุดทำการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564)