หยุดทำการ ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดทำการ ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ


หยุดทำการ ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564)