หยุดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

หยุดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9


หยุดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565)