ข่าวกิจกรรม

แจ้งเบอร์โทรสำนักงานสหกรณ์ฯขัดข้อง

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 11:09 น.
 97
*****แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ขณะนี้เบอร์ติดต่อ เบอร์โทรสำนักงานเกิดเหตุขัดข้อง (ได้ยินเสียงเบาขณะสนทนา) จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยติดต่อเบอร์มือถือภายในของแต่ละฝ่าย 
          ฝ่ายบัญชี/ติดตามหนี้ 081-1117924
          ฝ่ายสินเชื่อ 064-9347943/064-9357943
          ฝ่ายการเงิน 081-1118217/064-9794490
          ฝ่ายธุรการ 081-1117942
          สมาคมฌาปนกิจ 097-9231200
          
*****รายละเอียดดังแนบ***** 
หากสหกรณ์ฯดำเนินการแก้ไขแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง