ข่าวกิจกรรม

ปิดปรับปรุงระบบ

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 01 ก.ค. 2567 เวลา 16:24 น.
 70
     แจ้งไม่สามารถใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นชั่วคราว เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า และระบบเครือยข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. สหกรณ์ ฯขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นของสหกรณ์ฯ ได้ชั่วคราว