ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มิ.ย. 2562 เวลา 16:51 น.

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562 จัดโดยสหกรณ์จังหวัดลำพูน ณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงาน

การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ที่ปรึ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:27 น.

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13:56 น.

ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2562 กับหน่วยงานต่างๆ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 15:23 น.

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย เทศบาล กศน.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย มัธยมเหนือ มัธยมใต้ และบำนาญมัธยม

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 13:55 น.

โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ "บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน"

ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 มี.ค. 2562 เวลา 15:48 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.ลี้(ใต้)

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 16:18 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย บำนาญเหนือ

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

อัลบั้มภาพ