ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 19:14 น.

ภาพงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 11:29 น.

รับสมัครคณะกรรมการ ผู้ตรวจ ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการเปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ สกรณ์ออมทรัพย์รูลำพูน จำกัด 2563 วันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 14:28 น.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 15:53 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ปี 2562 หลักสูตรการตกแต่งมัดผ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ให้กับ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 15:48 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ปี 2562 หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:33 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ปี 2562 หลักสูตรความรู้ธุรกิจออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 10:50 น.

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ คณะทำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มิ.ย. 2562 เวลา 16:51 น.

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562 จัดโดยสหกรณ์จังหวัดลำพูน ณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงาน

การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ที่ปรึ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:27 น.

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ