ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 16:46 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2564

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 16:59 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนพฤษภาคม 2564

- 03 พ.ค. 2564 หยุดทำการ ชดเชยวันแรงงาน - 04 พ.ค. 2564 หยุดทำการ วันฉัตรมงคล - 24 พ.ค. 2564 หยุดทำการวันจันทร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 เม.ย. 2564 เวลา 13:18 น.

ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19และแจ้งการใช้บริการสหกรณ์ฯ

17 เมษายน 2564 เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 10:59 น.

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:15 น.

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.)

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 มี.ค. 2564 เวลา 09:34 น.

ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน

ท่านสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ฯ ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จัดขึ้นที่โรงเรียนอรพินพิทยา วันเสาร์ ที่ 20 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มี.ค. 2564 เวลา 13:37 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มี.ค. 2564 เวลา 13:31 น.

ประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดการประชุมสัมนาผู้ประสานงาน ประจำปี 2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเลิศนรี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ก.พ. 2564 เวลา 16:38 น.

การประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ...

อัลบั้มภาพ