ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:16 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 15:13 น.

กีฬาคุรุสัมพันธ์ลำพูน ครั้งที่ 4

กีฬาคุรุสัมพันธ์ลำพูน ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดน้ำพุ อำเภอเมือง...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 17:09 น.

การประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนสิงหาคม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมทั้งตัวแทนบริษัทเอเซียประกันภัยมอบเงินสินไหมมรณกรรมจำนวน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 16:41 น.

ทำบุญสหกรณ์ครบรอบ 53 ปี

ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14:17 น.

ผ้าป่าสหกรณ์์ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทอดผ้าป่า ประจำปี 2563 โดยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลลี้ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

ธนาคาร ธกส. พบปะ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ประจำเดือนพฤษภาคม (วันเสาร์ ที่ 23 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:15 น.

สหกรณ์มอบน้ำดื่ม ตู้ปันสุข

นายวิทยา ปาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำักด ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบน้ำดื่มสหกรณ์ฯ ณ ตู้ปัน...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:49 น.

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคระบาดโควิด-1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 เพื่อป้องกันและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 16:30 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...

อัลบั้มภาพ