ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 16:40 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2565

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ปี 2565 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:24 น.

สส.ชสอ.ประกาศรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 35/2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 04:41 น.

สฌ.ลพ.3รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 10:26 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพิษณุโลก จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 16:40 น.

สถานที่สรรหากรรมการ ประจำปี 2565

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 16:00 น.

สฌ.ลพ. 3เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม อายุไม่เกิน 75 ปี

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 10:18 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจ ปี2565

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 16:28 น.

ต้อนรับท่าน ผอ. และ ท่านรอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านรองประธานกรรมการ ท่านปกรณ์ชัย มะโนสมุทร พร้อมคณะ ร่วมเข้าต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 11:21 น.

ประกาศสรรหาคณะกรรมการและผู้ตรวจ ปี 65-66

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 12:35 น.

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

อัลบั้มภาพ