ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:47 น.

ประกาศให้กู้เงินเพื่อชำระค่าสมัคร สส.สท. รอบ 2

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครสมาชิกอายุ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10:55 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสาม)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 03 เม.ย. 2564 เวลา 09:00 น.

ประกาศ การกู้เงินเพื่อชำระค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 09:00 น.

สำรวจความต้องการสมาชิกโครงการอบรมอาชีพเสริม 2564

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ได้ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 09:00 น.

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 14:03 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครุลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 16:00 น.

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

ประกาศกำหนดยื่นคำขอกู้ลงทุนประกอบอาชีพ ถึง 31 มี.ค. 2564

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 13:29 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดือนมีนาคม 2564

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 14:03 น.

ประกาศโครงการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ พ.ศ. 2564

อ้างถึงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ...

อัลบั้มภาพ