ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 14:40 น.

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 14:37 น.

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 19:00 น.

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน สิงหาคม 2562

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน สิงหาคม 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2562

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

(สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ (สฌ. ลพ. 2) ชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 14:44 น.

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 14:00 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มิถุนายน 2562

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มิถุนายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 14:20 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน พฤษภาคม 62

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน พฤษภาคม 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ.2 ปี 2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2...

อัลบั้มภาพ