ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:15 น.

แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

แจ้งสมาชิก 5 สมาคม (สฌ.ลพ/สฌ.ลพ.2/สสอค./สส.ชสอ./ สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 16:09 น.

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สสอค. สส.ชสอ. ปี 2564

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ต.ค. 2563 เวลา 11:22 น.

รวมข้อมูลสมาคมสฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2

รวมข้อมูลสมาคมสฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ต.ค. 2563 เวลา 11:16 น.

รายชื่อสมาชิกที่สมาคมได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย ม.ค.-ก.ย. 63

รายชื่อสมาชิกที่สมาคมได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย เดือน มกราคม - กันยายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:42 น.

สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี (แจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับเงินสงเคราะห์)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:27 น.

สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครภายในปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 13:59 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาคม สฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2 ปี 2563-2564

ประกาศสมาคม สฌ.ลพ. ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:37 น.

สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:01 น.

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

ยกเลิกประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ...

อัลบั้มภาพ