ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:20 น.

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.)

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 16:20 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (สฌ.ลพ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 16:34 น.

ใบสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคม (ปี 2564)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 09:26 น.

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม (ปี 2564)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:15 น.

แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

แจ้งสมาชิก 5 สมาคม (สฌ.ลพ/สฌ.ลพ.2/สสอค./สส.ชสอ./ สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 16:09 น.

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สสอค. สส.ชสอ. ปี 2564

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ต.ค. 2563 เวลา 11:22 น.

รวมข้อมูลสมาคมสฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2

รวมข้อมูลสมาคมสฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ต.ค. 2563 เวลา 11:16 น.

รายชื่อสมาชิกที่สมาคมได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย ม.ค.-ก.ย. 63

รายชื่อสมาชิกที่สมาคมได้รับแจ้งการถึงแก่ความตาย เดือน มกราคม - กันยายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:42 น.

สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี (แจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับเงินสงเคราะห์)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14:27 น.

สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี (สมัครภายในปี ...

อัลบั้มภาพ