ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

สส.ชสอ.ประกาศรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 35/2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 04:40 น.

สฌ.ลพ.3รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 03:29 น.

สฌอน.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ

แจ้งกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น.

ชะลอการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:34 น.

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) สสอค./สส.ชสอ.สำหรับปีบัญชี 2565

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:56 น.

สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 ตุลาคม 2564

**สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 ตุลาคม 2564 ** สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 10:55 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมเดือนตุลาคม ปี 2564

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 17:01 น.

สสอค.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.

สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 30 ก.ย.64

**สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 30 กันยายน 2564 ** สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 11:09 น.

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 เดือนมิถุนายน 2564

อัลบั้มภาพ