ข่าวใหม่

แจ้งยกเลิกทำการวันเสาร์ประจำเดือนตุลาคม 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 16:38 น.
 47
     ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีนโยบายเปิดทำการวันเสาร์ที่ 3  ของเดือน เพื่อจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการพร้อมเปิดให้บริการสมาชิก และหยุดทำการในวันจันทร์ถัดไป ในเดือนตุลาคม 2563 นี้ ตามประกาศเดิมสหกรณ์ฯ มีกำหนดเปิดทำการในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
     สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า ยกเลิกเปิดทำการวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 และเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 พร้อมจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ