ข่าวใหม่

แนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 15:22 น.
 148
     แนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 2564
     ซึ่งมีหน่วยสรรหาที่ต้องดำเนินการสรรหา จำนวน 7 หน่วย ดังนี้
     1. หน่วย อำเภอเมืองใต้
     2. หน่วย มัธยมใต้
     3. หน่วย บำนาญใต้
     4. หน่วย อำเภอป่าซาง
     5. หน่วย อำเภอแม่ทา
     6. หน่วย อำเภอบ้านโฮ่ง
     7. หน่วย อำเภอทุ่งหัวช้าง 
     *** ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563