ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (สฌ.ลพ.)

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 16:20 น.
 213
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.)  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
ตามประกาศแนบดังนี้
    กำหนด
    1)  รับสมัคร วันที่ 25 ก.พ.ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2564  
    2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 มี.ค. 2564 
    3)  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2564
    4)  ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2564
    5)  เริ่มปฏิบัติงาน วันที่  1 เมษายน 2564