ข่าวกิจกรรม

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนพฤษภาคม 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 16:59 น.
 46
- 03 พ.ค. 2564 หยุดทำการ ชดเชยวันแรงงาน
- 04 พ.ค. 2564 หยุดทำการ วันฉัตรมงคล
- 24 พ.ค. 2564 หยุดทำการวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเปิดทำการวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เพื่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- 26 พ.ค. 2564 หยุดทำการ วันวิสาขบูชา