ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจ ปี2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 10:18 น.
 461
    ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2565   ลงวันที่  23 กันยายน  พ.ศ. 2564   และ ตามประกาศเรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด   ประจำปี  2565 ลงวันที่  23 กันยายน  พ.ศ. 2564  ได้กำหนดวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ นั้น
     บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วในวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  (ตามเวลาทำการของสหกรณ์)  ฝ่ายคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2565  ตามประกาศแนบท้ายนี้