ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 14:28 น.
 397
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสดีที่ 08 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล