ข่าวกิจกรรม

รับสมัครคณะกรรมการ ผู้ตรวจ ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 11:29 น.
 388
      ภาพบรรยากาศการเปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ สกรณ์ออมทรัพย์รูลำพูน จำกัด 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562