ข่าวกิจกรรม

ภาพงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 19:14 น.
 470
      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำหรับภาพวันงานสมาชิกสามารถดูได้เบื่องต้นตามลิ้งค์แนบท้ายนี้ และแผ่นซีดีงานแสดงมุทิตาจิต ปี 2562 ในส่วนที่สหกรณ์ฯ มอบให้กับสมาชิกนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอรับแผ่นซีดีได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-511653 ต่อ 10
 
คลิก >>>  ภาพภาพงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562