ข่าวกิจกรรม

ธนาคาร ธกส. พบปะ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น.
 441
     การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ประจำเดือนพฤษภาคม (วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563) โดยมีนายปรัชญ์ ปัตถมสิงหไชย ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ฝนบ. และ นายอัศวิน จินดาหลวง ผู้จัดการ ธกส.   เป็นตัวแทน ธนาคาร ธกส. เข้าพบปะร่วมประชุม  กับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ