ข่าวกิจกรรม

ทำบุญสหกรณ์ครบรอบ 53 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 16:41 น.
 293
     ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2510 ปี 2563 ครบรอบ 53 ปี คณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้ตรวจ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีทำบุญดังกล่าว