ข่าวกิจกรรม

ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19และแจ้งการใช้บริการสหกรณ์ฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 เม.ย. 2564 เวลา 13:18 น.
 645
17 เมษายน 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19   จึงได้ดำเนินการปฏิบัติการ Big  Cleaning  Day  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในอาคารที่ทำการ สอ.ครูลำพูน และขอความร่วมมือสมาชิก  ดังต่อไปนี้
  1.  เมื่อมาติดต่อใช้บริการที่สหกรณ์ ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ ทุกครั้ง
  2. ผู้ที่ต้องการติดต่อกับสหกรณ์ โปรดใช้บริการทางเลือกดังนี้ 
    2.1 ติดต่อใช้บริการกับฝ่ายสินเชื่อ ขอให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ / ทางไลน์ / ส่งไปรษณีย์ / ฝากรถโดยสาร 
    2.2 ด้านการเงินและเงินฝาก  ให้สมาชิกใช้บริการฝากถอน ระบบ ATM หรือ Online  หรือ กรุงไทย NEXT ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขบัญชี 511-1-00059-3
และการปิดรับ – จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์จากเดิมเวลา 15.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 14.30 น.  เนื่องจากธนาคารปรับจากเดิมเวลา 16.30 น. เป็นเวลา 15.30 น.
    2.3 ด้านธุรการ / บัญชี / ประมวลผล  สามารถใช้บริการทางโทรศัพท์ / ทางไลน์ / ส่งไปรษณีย์ / ฝากรถโดยสาร