1546 1365 1499 1807 1759 1949 1694 1336 1531 1597 1819 1306 1650 1587 1901 1774 1251 1522 1754 1757 1355 1032 1214 1964 1509 1498 1637 1079 1997 1916 1343 1344 1828 1345 1194 1094 1808 1599 1495 1766 1122 1332 1068 1045 1078 1963 1650 1017 1173 1059 1464 1918 1280 1292 1078 1779 1322 1961 1523 1455 1967 1024 1725 1093 1403 1265 1307 1138 1700 1362 1489 1981 1252 1201 1947 1378 1074 1529 1444 1696 1776 1715 1144 1669 1284 1623 1172 1585 1544 1200 1443 1403 1980 1316 1554 1271 1974 1412 1839 ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ 3

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:35 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ 2566 (กู้ปนผล)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:26 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:00 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนวิจัย ปี 2566

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:55 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2566

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:54 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:03 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2565

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 18:33 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:49 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2565 เวลา 08:54 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2565 เวลา 08:53 น.
 สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:26 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:05 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:03 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10:22 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:59 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:53 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:53 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:39 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:38 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:36 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:05 น.
 ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ

หมวด แบบฟอร์มเงินรับฝาก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

หนังสือขอชะลอการชำระหนี้ ลดเงินต้น (มาตราการช่วยเหลือภาวะ โควิด -19) พ.ศ.2564 รอบสี่

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:50 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:49 น.
 

คำขอกู้ปันผล ปี พ.ศ. 2564

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:01 น.
 

แบบฟอร์มทุนสนับสนุนงานวิจัย 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:51 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:49 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:52 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:51 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:50 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:45 น.
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2563

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:12 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:12 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:11 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:10 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา 10:39 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา 10:38 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
 

คำขอกู้พิเศษการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 2564

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 09:16 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2563

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 มกราคม 2564 เวลา 15:25 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:20 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (ปันผล)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:08 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:07 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:02 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:01 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:01 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:56 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:54 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญชำระเบี้ยประกัน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สสอค.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สสอค. (ประเภท สมทบ)

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (ประเภท สมทบ)

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:16 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:15 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:14 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:12 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:11 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:02 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:01 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น.
 

แบบฟอร์มใบขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญชำระเบี้ยประกัน ปี2562

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2561

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.
 


สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2562 เวลา 10:34 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.
 

แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562-2563

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:06 น.
 

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:21 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:48 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:30 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2561 เวลา 15:18 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2561 เวลา 14:44 น.
 


ระเบียบว่าด้วย ผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ.2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:55 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:16 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14:27 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:15 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:26 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56 น.
 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:49 น.
 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31 น.
 

แบบฟอรม ใบสมัครโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2561

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:59 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสังคม (สวัสดิการ โสด หย่า หม้ายและสมรส ไม่มีบุตรหรือบุตรบุญธรรม)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:57 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน (เงินกู้พัฒนาวิชาชีพ)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:55 น.
 

แบบฟอร์มชะลอหนี้หุ้น เกษียณ ลาออก

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:55 น.
 

แบบฟอร์มชะลอหนี้หุ้น (กรณีถึงแก่กรรม)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มการขอย้ายสังกัด

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:53 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49 น.
 

แบบฟอร์มการลาออก

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ พนักงานราชการ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:03 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ เอกชน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:02 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ท้องถิ่น

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:02 น.
 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์ สฌ.ลพ.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ในหนี้ที่สมบูรณ์

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:56 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ตามโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54 น.
 

แบบฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระเงินแบบสหกรณ์เป็นส่งธนาคาร

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53 น.
 

แบบฟอร์มบันทึกขอสละสิทธิ์การกู้เงินสามัญ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:52 น.
 

แบบฟอร์มแบบสอบถามสิทธิการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสวัสดิการสังคม และกองทุนชีวิตหมู่

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก สพส.

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:26 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินแก้ปัญหาวิกฤต

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 08:56 น.
 

หนังสือข้อตกลงเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา(โครงการพัฒนาวิชาชีพ)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (พ.ศ.2561)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:59 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของบุตร (พ.ศ.2561)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:58 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

หมวด แบบฟอร์มเงินรับฝาก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ 2560

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้รับอนุญาตโรงเรียนเอกชน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:45 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินสำหรับเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:45 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญกระแสรายวัน (ATM)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 90%

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้เงินสามัญเป็นกรณีพิเศษ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:48 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ เพื่อชำระหนี้ตามคำสั่งศาลหรือกรณีประสบอุบัติเหตุ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:46 น.
 


สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22 น.
 

ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุมฯ กรรมการ พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:45 น.
 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 - 2559 - 2560

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:03 น.
 

ระเบียบว่าด้วย คณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2564 ผ่านประชุมใหญ่ 19 ธันวาคม 2563

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยบริการ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:54 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:51 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:46 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:45 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:44 น.
 

ระเบียบว่าด้วย บัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:43 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 

 


ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 แก้ไข วันที่ 17 เมย 63

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 แก้่ไข 17 เมย 63

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช่ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563 แก้ไข 21 พฤศจิกายน 2563

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:29 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส.) พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 


ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:27 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:25 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 แก้่ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:23 น.
 

ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2561 เวลา 15:44 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2561 เวลา 15:35 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15:45 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15:44 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:43 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:33 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2561 เวลา 15:42 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2561 เวลา 15:33 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2560

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 15:42 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 15:32 น.
 

แบบฟอร์ม คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2560

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 12:06 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ 2

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 12:01 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11:42 น.
 
ระเบียบว่าด้วย ค่าพาหนะฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564 วันที่ 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10:51 น.
 


ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน