ข่าวประกวดราคา

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 08 มี.ค. 2567 เวลา 14:58 น.

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 15:16 น.

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมสร้างใหม่ภายใน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมสร้างใหม่ภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13:45 น.

ประกาศสอบราคาระบบโปรแกรม สฌลพ 2

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อระบบโปรแกรมงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:08 น.

การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดให้มีการประกวดราคาการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 09:44 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องปรับอากาศ"

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:03 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:02 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:02 น.

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้)

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:01 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558

อัลบั้มภาพ