เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร


สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี ดังต่อไปนี้

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage
 

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5351-1653 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากจนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
บาคาร่า