1258 1208 1540 1958 1923 1123 1395 1605 1938 1317 1109 1636 1334 1947 1384 1918 1626 1616 1107 1984 1252 1610 1796 1683 1184 1314 1789 1562 1896 1623 1029 1923 1667 1822 1112 1805 1911 1011 1630 1440 1694 1108 1705 1604 1179 1880 1768 1865 1341 1209 1491 1819 1429 1108 1524 1874 1302 1700 1653 1607 1531 1041 1288 1733 1593 1083 1956 1486 1732 1444 1142 1474 1301 1452 1478 1787 1544 1307 1736 1461 1982 1413 1446 1321 1494 1435 1084 1081 1083 1339 1591 1571 1955 1967 1919 1019 1973 1838 1332 เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร


สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี ดังต่อไปนี้

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage
 

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5351-1653 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากจนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง