ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:37 น.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 16:37 น.

สฌ.ลพ.3 เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี ค่าสมัคร 600 บาท

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 17:33 น.

ขอความร่วมมือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย (เงินติดหลัง)

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้ชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 15:19 น.

สฌอน. ขยายเวลาการรับสมาชิก อายุ ไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 พ.ค.65

สมาคม สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ประจำปี 2565 ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 16:42 น.

แจ้งให้ส่งผลตรวจโควิด-19 ก่อนประชุมใหญ่สมาคม

เรียน ผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3 ทุกท่าน กำหนดการประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:34 น.

สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

สมาคม สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ประจำปี 2565 ยื่นใบสมัคร 1 มีนาคม - 30 เมษายน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

สส.ชสอ.ประกาศรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 35/2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 04:40 น.

สฌ.ลพ.3รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 03:29 น.

สฌอน.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ

แจ้งกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ ...

อัลบั้มภาพ