ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 09:20 น.

สฌ.ลพ.2แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2567

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 หมวด 4 ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 09 ม.ค. 2567 เวลา 14:30 น.

รับสมัครกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

รับสมัครกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 03 ม.ค. 2567 เวลา 11:35 น.

การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) อายุไม่เกิน 70 ปี

การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) อายุไม่เกิน 70 ปี สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 25 ธ.ค. 2566 เวลา 13:56 น.

แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี2567

ด้วยสมาคม (สส.สท/สสอค./สส.ชสอ./ สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)ได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 18:24 น.

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 13:27 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สมาชิกสมาคมปี 2566

ทางสมาคม สฌ.ลพ./สฌ.ลพ.2 ขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย ปี 2566 จากท่านสมาชิกโดยหัก ณ ที่จ่ายหรือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:37 น.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 16:37 น.

สฌ.ลพ.3 เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี ค่าสมัคร 600 บาท

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 17:33 น.

ขอความร่วมมือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย (เงินติดหลัง)

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้ชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ...

อัลบั้มภาพ