ข่าวทั้งหมด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 18:49 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.

ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 65

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 10:22 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 15:19 น.

สฌอน. ขยายเวลาการรับสมาชิก อายุ ไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 พ.ค.65

สมาคม สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ประจำปี 2565 ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 17:02 น.

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา ว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 17:14 น.

ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์พื้นที่ซื้อขายสินค้าของชาวสหกรณ์พบกับของดีราคาพิเศษ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

รับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น "ด้านนวัตกรรม"

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประธานศูนย์ประสานงานฯ สส.ชสอ. นายสมคิด ปัญญาแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและรับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 16:51 น.

แจ้งให้ส่งผลตรวจโควิด-19 ก่อนประชุมใหญ่สมาคม

เรียน ผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3 ทุกท่าน กำหนดการประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 16:42 น.

แจ้งให้ส่งผลตรวจโควิด-19 ก่อนประชุมใหญ่สมาคม

เรียน ผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3 ทุกท่าน กำหนดการประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:34 น.

สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

สมาคม สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ประจำปี 2565 ยื่นใบสมัคร 1 มีนาคม - 30 เมษายน ...

อัลบั้มภาพ