ข่าวทั้งหมด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:42 น.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:37 น.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 17:29 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ การครองชีพ ในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 17:11 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์เดือนมกราคม 2566

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:25 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:22 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:18 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:17 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

อัลบั้มภาพ