LPNTSC ONLINE

LPNTSC ONLINE


      1.  คลิกเลือก ลืมรหัสผ่าน
      2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดแสดรหัสผ่าน
      3. นำรหัสผ่านที่ได้รับ เข้าแอปพลิเคชั่นเพื่อเข้าสู่ระบบ