1862 1654 1196 1877 1071 1043 1339 1575 1241 1003 1398 1026 1239 1924 1919 1311 1955 1052 1195 1306 1867 1163 1301 1136 1390 1878 1000 1244 1561 1154 1635 1260 1431 1741 1242 1894 1396 1313 1796 1241 1590 1974 1023 1832 1387 1064 1451 1611 1639 1509 1398 1989 1459 1493 1752 1441 1854 1934 1634 1462 1751 1042 1853 1084 1004 1372 1997 1198 1662 1711 1425 1757 1566 1155 1454 1219 1144 1406 1915 1488 1084 1322 1219 1536 1211 1296 1397 1916 1742 1162 1689 1401 1644 1829 1298 1477 1175 1463 1319 สฌอน. ขยายเวลาการรับสมาชิก อายุ ไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 พ.ค.65

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สฌอน. ขยายเวลาการรับสมาชิก อายุ ไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 พ.ค.65

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 15:19 น.
 567
       สมาคม สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี ประจำปี 2565 ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครสมาชิก จากเดิม 30 เมษายน 2565 ขยายเวลาถึง 31 พฤษภาคม 2565
  อายุไม่เกิน 55 ปี ค่าสมัครปกติ
อายุ 56-70 ปี มีรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม 0-5351-1652 ต่อ 42