ข่าวใหม่

ประกาศสิ้นสุดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ covid – 19

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 09:17 น.
 130
           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมานั้น
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เห็นชอบกำหนดให้สิ้นสุดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อทางการได้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่น หรือ ประกาศคลายล็อก  ประกอบกับทางสหกรณ์ฯ ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)  เป็นเงินทั้งสิ้น  837,800 บาท
          บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่โซนสีทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งยังมีมาตรการคลายล็อกต่างๆ รวมถึงมาตรการการ “สวม” หรือ “ไม่สวม” หน้ากากอนามัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565   ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จึงขอประกาศสิ้นสุดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป