ข่าวใหม่

แจ้งวันทำการวันเสาร์เดือนมกราคม 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 17:11 น.
 510
      ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกตโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการ
      ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 ไว้ดังนี้ เดือน มกราคม 2566 เปิดทำการวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 และปิดทำการ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566