ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) อายุไม่เกิน 70 ปี

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 03 ม.ค. 2567 เวลา 11:35 น.
 695
การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) อายุไม่เกิน 70 ปี  สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ