ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 18:32 น.

ประกาศการจ่ายเงินสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโสให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 18:24 น.

ประกาศ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 65

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 10:13 น.

ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 - 2566

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 17:47 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน ปี 2565

เนื่องด้วยฝ่ายจัดการได้จัดทำประกาศวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 17:02 น.

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา ว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 17:14 น.

ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์พื้นที่ซื้อขายสินค้าของชาวสหกรณ์พบกับของดีราคาพิเศษ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

รับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น "ด้านนวัตกรรม"

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประธานศูนย์ประสานงานฯ สส.ชสอ. นายสมคิด ปัญญาแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและรับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 16:40 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2565

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ปี 2565 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:24 น.

สส.ชสอ.ประกาศรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 35/2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 04:41 น.

สฌ.ลพ.3รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 75 ปี

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ ...

อัลบั้มภาพ