ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูพิษณุโลก จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 10:26 น.
 580
     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ฯ