ข่าวกิจกรรม

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
 388
     ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ปี 2565 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบ