ข่าวกิจกรรม

รับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น "ด้านนวัตกรรม"

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
 177
          วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประธานศูนย์ประสานงานฯ สส.ชสอ. นายสมคิด ปัญญาแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและรับโล่การบริหารศูนย์ประสานงานฯดีเด่น "ด้านนวัตกรรม" ประจำปี 2564  ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ต  จังหวัดปทุมธานี  ที่ผ่านมา