ข่าวกิจกรรม

ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 17:14 น.
 169
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์พื้นที่ซื้อขายสินค้าของชาวสหกรณ์พบกับของดีราคาพิเศษ จาก เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. และสมาชิกสหกรณ์