ข่าวกิจกรรม

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 17:02 น.
 148
          ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา ว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดการรณรงค์"หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้" ณ รัฐสภา บริเวณถนนสามเสน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และเห็นชอบให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศด้วยการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้" ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดและประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และมีศักยภาพร่วมผลิตสื่อดังกล่าวเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม