1936 1021 1080 1416 1623 1068 1624 1230 1730 1698 1378 1802 1388 1588 1218 1499 1001 1698 1541 1618 1427 1726 1398 1272 1399 1266 1918 1775 1468 1004 1313 1841 1024 1397 1653 1730 1703 1131 1411 1227 1374 1589 1561 1598 1726 1716 1106 1354 1096 1697 1766 1830 1882 1568 1365 1104 1289 1031 1055 1880 1232 1820 1153 1469 1925 1999 1593 1158 1789 1768 1522 1893 1565 1662 1553 1401 1137 1123 1395 1540 1759 1009 1366 1826 1894 1308 1465 1227 1124 1650 1430 1462 1272 1858 1177 1986 1935 1286 1162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ต.ค. 2565 เวลา 16:24 น.
 379

          ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี  2566 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ นั้น
          บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ตามเวลาทำการของสหกรณ์)  ฝ่ายคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 เรียงตามลำดับ  และบัญชีหน่วยสรรหา  คณะกรรมการชุดที่  57  ประจำปี 2566 

        รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย