ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ต.ค. 2565 เวลา 16:24 น.
 314

          ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี  2566 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ นั้น
          บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ตามเวลาทำการของสหกรณ์)  ฝ่ายคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 เรียงตามลำดับ  และบัญชีหน่วยสรรหา  คณะกรรมการชุดที่  57  ประจำปี 2566 

        รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย