ข่าวกิจกรรม

ประกาศสถานที่สรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ต.ค. 2565 เวลา 21:56 น.
 520
     เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ   ปี 2566   ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี  2566   ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 14.00  น.  ณ  หน่วยสรรหา  ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย