ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 14:38 น.
 263
      ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 ฉบับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ปรากฎผลการสรรหาได้ตามประกาศแนบท้าย