ข่าวกิจกรรม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง แจ้งสมาชิกระมัดระวังมิจฉาชีพ ประจำปี 2567

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 20 ก.พ. 2567 เวลา 15:35 น.
 153

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีบุคคลแอบอ้างตัว เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดโทรติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลทางการเงินหรือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสมาชิก โดยแจ้งข้อมูลเลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ เช่น ชื่อ นามสกุล รวมถึงเลขที่บัญชีธนาคารที่ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ฯ 
ในการนี้ สหกรณ์ฯขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่านทราบว่าสหกรณ์ฯไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานหรือโทรสอบถามข้อมูลสมาชิกดังกล่าว และสหกรณ์ฯไม่ได้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด เนื่องจากระบบไอทีของสหกรณ์ฯ มีระบบป้องกันและไม่ได้เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าระบบหรือเบิกถอนเงินของท่านจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ฯได้  ดังนั้น พฤติกรรมของบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าว จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพ        
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านโปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องในทุกช่องทางด้วย  เอกสารประกาศดังแนบ