ข่าวกิจกรรม

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน ปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 17:47 น.
 127
       เนื่องด้วยฝ่ายจัดการได้จัดทำประกาศวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ ดังนี้
       - วันศุกร์ ที่ 3  มิถุนายน พ.ศ.2565  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
       - วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ** เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  หยุดไปศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานสมาคม สสอค.และ สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในประกาศดังแนบ